Menu Zamknij

Serwis taninumer.pl należy do polskiej spółki telekomunikacyjnej Telestrada S.A., działającej na rynku od 2003 roku, notowanej na Giełdzie Papierów wartościowych w segmencie NewConnect.

Regulamin Sklepu Internetowego. [LINK]
Kodeks przetwarzania danych osobowych przez Telestrada S.A. [LINK]

Polityka prywatności i cookies:

Poniższa polityka prywatności i cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisów należących do Administratora, zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisów do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.
    1. DEFINICJE
        1.1. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora.
        1.2. Serwisy zewnętrzne – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
        1.3. Administrator – firma Telestrada S.A”, z siedzibą w Warszawie 02-284, przy Alei Krakowskiej 22A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000279791, NIP 544-10-14-413, REGON 006229011, kapitał zakł. 1.558 870 PLN, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
        1.4. Cookie (ciasteczko) – dane informatyczne, w szczególności tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu, zazwyczaj zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz unikalny identyfikator;
        1.5. Dane Osobowe – dane osoby fizycznej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] w skrócie nazywane RODO;
        1.6. Domena Internetowa – ciąg znaków wykorzystywany w Internecie, składający się na adres, pod którym znajduje się żądany Serwis.
        1.7. Lista Serwisów i Domen Internetowych – dokument zawierający spis Serwisów i Domen internetowych, pod którymi są one dostępne, udostępnianych Użytkownikom przez Administratora. Aktualna treść dokumentu dostępna jest na stronie Serwisu.
        1.8. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
        1.9. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu.

    2. SPOSOBY POZYSKIWANIA INFORMACJI
Serwisy realizują funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
        a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w tym Dane Osobowe;
        b. poprzez zapisywanie w Urządzeniach plików Cookie;
        c. poprzez gromadzenie logów serwera przez Administratora.

    3. DANE OSOBOWE
        3.1. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu są administrowane przez Administratora, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z „Kodeksem Przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z RODO, przez Telestrada S.A”. Aktualna treść dokumentu dostępna jest na stronie Serwisu.
        3.2. Dane osobowe podawane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu są przetwarzane w następujących celach:
    a. umożliwienia korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
    b. poprawy działania Serwisu;
    c. opracowań statystycznych i dokonywania badań analitycznych;
    d. wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń.
    e. marketingu bezpośredniego towarów i usług w zależności od udzielonych przez Użytkownika odrębnych zgód.
        3.3. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Administrator może posłużyć się podwykonawcami, działającymi jego imieniu. Podwykonawcy Administratora będą przetwarzać dane wyłącznie w określonych przez niego celach.

    4. INFORMACJE W FORMULARZACH
        4.1. Administrator zbiera i przetwarza informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika na podstawie udzielonych przez niego zgód w określonych celach.
        4.2. Dane zgromadzone poprzez formularz nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za odrębną zgodą Użytkownika.

    5. INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
        5.1. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika pliki Cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
        5.2. Mechanizmy składowania i odczytu Cookie nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika bez jego zgody.
        5.3. Rodzaje Cookie:
        5.4. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików Cookie:
    a. “niezbędne” pliki Cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, w tym utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    b. pliki Cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
    c. “wydajnościowe” pliki Cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
    d. “funkcjonalne” pliki Cookie, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
    e. “reklamowe” pliki Cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji (Profilowanie).
        5.5. Serwisy zewnętrzne.
Użytkownik może również otrzymywać pliki Cookie podczas odwiedzania witryn naszych partnerów. Używanie plików cookie w witrynach tych stron trzecich jest regulowane przez ich własne polityki prywatności i zasady używania plików cookie. 
        5.6. Użytkownik może również otrzymywać pliki Cookie podczas odwiedzania witryn naszych partnerów. Używanie plików cookie w witrynach tych stron trzecich jest regulowane przez ich własne polityki prywatności i zasady używania plików cookie. 
        5.7. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis:
    a. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookie.
    b. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
    c. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie jakwylaczyccookie.pl
        5.8. Wymagania Serwisu:
    a. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
    b. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

    6. LOGI SERWERA
        6.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług. Mogą być także użytkowane w celu profilowania zachowań Użytkownika w Serwisie.
        6.2. Przeglądane zasoby Serwisu identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania,
    b. czas wysłania odpowiedzi,
    c. Urządzenie,
    d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji obsługi Serwisu,
    e. adres URL strony internetowej poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
    f. informacje o interakcjach Użytkownika w Serwisie,
    g. informacje o przeglądarce Użytkownika,
    h. informacje o adresie IP,
    i. Informacje o lokalizacji,
    j. czas użytkowania Serwisu przez Użytkownika

    7. UDOSTĘPNIENIE DANYCH
        7.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
        7.2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
        7.3. Administrator może udostępnić Dane Osobowe Użytkowników podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Administratora w ramach Serwisu. W takim przypadku Użytkownicy zostaną poinformowani o nowym administratorze ich Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I COOKIE
        8.1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Cookie. Aktualna treść dokumentu dostępna jest na stronie Serwisu.
        8.2. Zmiana języka niniejszej Polityki Prywatności i Cookie nie stanowi zmiany niniejszego dokumentu.
        8.3. Zmiana Listy Serwisów i Domen Internetowych, pod którymi są one dostępne nie stanowi zmiany niniejszego dokumentu.
        8.4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.